جلسه سرمايه گذاري در محل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري اروميه

جلسه اي  با حضور مدیر عامل شرکت آقاي دومان و هيئت همراه  و مدير عامل محترم سازمان پارك ها و فضاي سبز و مدير سرمايه گذاري و دبير جلسه برگزار گرديد. به گفته مدير عامل شرکت در خصوص سرمايه گذاري در زمينه وسايل تفريحي - ورزشي در پارك هاي سطح شهر اروميه تعاملاتي صورت گرفت كه در صورت توافق نهايي به زودي شاهد افتتاح زمين هاي بازي براي افراد زير 12 سال و بصورت مدرن در سطح شهر  ارومیه خواهيم بود. 
۱۳۹۴/۱۱/۱۸
www.toys-aras.com
نام شرکت: