افتتاح دفتر نمایندگی فروش انواع ترامپولین در عراق

در شهریور ماه سال  94 اولین خرید شرکت Ashush شامل یک دستگاه ترامپولین 8 تخته در مجتمع اقامتی ، تفریحی شنگل بانه نصب و به بهره برداری رسید و مورد توجه مسافران و مهمانها و مدیریت مجموعه قرار گرفت.
۱۳۹۴/۰۶/۲۲
www.toys-aras.com
نام شرکت: